Et ophold på et misbrugscenter kan hjælpe dig ud af afhængigheden

Et pillemisbrug opstår, når den receptpligtige medicin, som i virkeligheden skulle hjælpe os til at sove, befri os fra angst eller depression, eller dulme smerter i kroppen, anvendes rekreativt over en længere periode end tilsigtet. Herved kan en farlig afhængighed af stoffer i denne medicin opstå – en afhængighed, som gør os ude af stand til at lægge medicinen på hylden.

Grunden til, at det kan være rigtig farligt at spise eksempelvis beta blokkere, stærke, smertestillende piller eller søvn inducerende medicin i større mængder – og over længere perioder – er, at disse typer medicin i lige så høj grad som alkohol eller andre afhængigheds skabende stoffer kan virke nedbrydende på kroppen såvel som på sindet.

Et afhængighedsbetinget misbrug af receptpligtig medicin er lige så skadeligt for det fysiske og mentale velbefindende såvel som for de sociale relationer og evnen til at fungere i hverdagen, som et alkohol misbrug eller et misbrug af hårdere stoffer. Dette skyldes, at de grundlæggende faktorer, som kendetegner afhængighed og misbrug, er de samme uanset objektet for misbruget.

En pillemisbruger vil begynde at udvise samme adfærd som en alkoholiker eller narkoman, når misbruget når et vist niveau. Stoffet vil blive det centrale i vedkommendes liv, og alt andet, som burde være vigtigere, bliver skubbet til side. Dette gælder venner, familie, job og i det hele taget alle de faktorer, som burde udgøre fundamentet for en velfungerende tilværelse.

Kom ud af pillemisbruget – få hjælp på et misbrugscenter

Hvis du er bange for, at dit medicin forbrug er ved at tage overhånd, kan du med fordel kontakte et misbrugscenter. På Behandlingscenter Stien vil du udelukkende møde forståelse for din situation, samt få den mest kvalificerede vejledning fra erfarne misbrugskonsulenter. Behandlingscenter Stien arbejder med top kompetent personale, her i blandt misbrugskonsulenter, som selv har gennemgået et afvænningsforløb.

Læs mere på behandlingscenter-stien.dk

Få hjælp til afvænning på et misbrugscenter

Når en afhængighed har så godt fat i et menneske, at et misbrug får gode betingelser til at udvikle sig, skyldes det som regel faktorer, man ikke selv er herre over. Det er de færreste mennesker, der med vilje udvikler et afhængigheds baseret misbrug. Langt de fleste ville helst være misbruget foruden, men kan samtidig ikke leve uden stoffet, uanset om der er tale om alkohol, receptpligtig medicin, hårde, narkotiske stoffer eller cannabis.

En stor del af afhængigheden er rent fysisk, og det er derfor, at man får tømmermænd eller hårde abstinenser, når stoffets virkning er drevet over, og man ikke straks får en ny forsyning. Men en lige så stor del af afhængigheden er psykisk, og mange mennesker, som lever med en afhængighed, oplever, at de ikke er sig selv før de har en vis mængde af stoffet i kroppen. Hos alkoholikere taler man om en såkaldt funktions promille, som angiver den mængde af alkohol, som skal være til stede i vedkommendes blod, førend han eller hun overhovedet kan fungere. Dette er et udtryk for, at kroppens tolerance over for stoffet er blevet så høj efter lang tids overforbrug, at stoffet er gået ind og har overtaget nogle af de mest grundlæggende funktioner.

Kom misbruget og afhængigheden til livs på et misbrugscenter

Afhængighed af receptpligtig medicin er et stort emne i denne tid. For eksempl opioider er kommet i søgelyset efter at det er kommet frem, at mange amerikanere bruger de smertestillende og afslappende midler rekreativt, og dermed opelsker en afhængighed. Dette problem har muligvis ikke samme omfang i Danmark, men tendensen er klar.

På Behandlingscenter Stien finder du veluddannede misbrugskonsulenter samt læger, sygeplejersker og andre behandlere med speciale i misbrugsbehandling, som kan hjælpe dig i tilfælde af alkoholisme eller pillemisbrug. Du kan læse meet mere om misbrugsbehandling og afvænning på https://behandlingscenter-stien.dk 

Rengøring efter gulvafslibning i Holbæk

Du har selvfølgelig valgt GulvKanonen, som du kan besøge på Gulvkanonen.dk, til at få lavet din gulvafslibningsopgave i Holbæk uanset hvilken gulvtype af træ, du har, da de kan klare alle typer til fuld tilfredshed.

Men der kan selvfølgelig melde sig nogle spørgsmål, som der umiddelbart ikke angår selve gulvafslibningen, forbehandlingen eller dele af efterbehandlingen, og det kan være et spørgsmål som: Hvor meget rengøring skal der foretages efter, at de professionelle fagfolk fra GulvKanonen har været forbi og udført et godt stykke arbejde?

Nogle beboere vælger måske at dække hele deres trægulvsareal i Holbæk til med plastik fra bund til top, fordi man frygter en masse mængde savsmuld, træstøv, splinter fra træstykker eller ligefrem hele træpartier fra en grundig afhøvling og nedslibning.

Der er dog slet ingen grund til at være bekymret, for GulvKanonen beskriver på deres hjemmeside, hvordan arbejdet foregår, og hvor meget der er at gøre rent bagefter, og hvordan man gør det.

Og faktisk klarer GulvKanonen stort set hele rengøringen for dig, hvilket er med i prisen for din gulvafslibning og endnu en af de mange gode former for service, de yder.

Du skal nemlig være klar over, at det værktøj, som GulvKanonen bruger til deres arbejde, er med til at fjerne omkring 95 procent af det støv, der uafværgeligt vil afstedkommes efter en god gulvafslibning, og så lover de ellers at støvsuge resten, der eventuelt skulle være tilbage, efter arbejdet er udført.

Du kan endda se på deres tilbudsoversigt, at bortskaffelse af affald er inkluderet i prisen, så du kan sagtens forvente, at der bliver minimalt arbejde for dig at lave bagefter, når GulvKanonen har været forbi din bolig i Holbæk.

Det kan formentlig blot dreje sig om, at du skal tørre lidt støv væk fra høje, plane overflader bagefter, og dette kan med lethed klares med en våd klud.