RUSSIA


   RUS

MEN WOMEN
Babyuk Nikolay A Baeva Tatiana A
Chekalkin Andrei A Dzheiranova Leila A
Evdokimov Sergey A Pashkovskaia Svetlana A
Koshelev Oleg A Prichko Ekaterina A
Kozyrev Oleg A Sukhanova Galina A
Kryl Igor A Sherstneva Tatiana B
Kuznetsov Iliа A Sheshenia Tatiana B
Mashukov Aleksandr A
Pashkovskii Aleksandr A
Potorochin Vladimir A
Prichko Oleg A
Sergeev Sergey A
Sizov Iurii A
Vasilchenko Sergey A
Baydukov Yury B
Egorov Vladimir B
Eysner Valeriy B
Kirkizh Vladimir B
Tumanov Vladimir B
Letuchii Vladimir C